[Đà Nẵng] Infographic – 6 tháng năm 2024, GRDP của Đà Nẵng tăng 5%

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2024; theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Đà Nẵng ước tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Báo Đà Nẵng