VCCI ĐN thăm và làm việc với doanh nghiệp trong tháng 5

Trong tháng 5, VCCI Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc, trao Giấy chứng nhận cho các hội viên mới và Bằng khen cho các doanh nghiệp Hội viên VCCI.

Click view Image