Tọa đàm: Xây dựng và phát triển Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện

Chiều 20/01/2022, Ban Pháp chế – VCCI phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình Tọa đàm về Xây dựng và phát triển Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện. Tọa đàm với sự tham gia của hơn 300 đại biểu trực tiếp và trực tuyến tại hơn 50 tỉnh, thành phố, với nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong việc tư vấn, triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện.

Với kinh nghiệm trong triển khai và tư vấn Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện tại các tỉnh, thành khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, tại điểm cầu trực tuyến VCCI Đà Nẵng, ông Hồ Anh Tuân, Phó Giám đốc VCCI Đà Nẵng đã tham luận về nội dung “Thực tiễn trong xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện – Mô hình nào phù hợp cho địa phương”

Click view Image