Tọa đàm trực tuyến với Phòng Thương mại và Công nghiệp HWASEONG/ Ủy ban Thương mại Toàn cầu (HCCI) – Hàn Quốc

Sáng ngày 08/6/2021, VCCI Đà Nẵng có buổi tọa đàm trực tuyến với Phòng Thương mại và Công nghiệp HWASEONG/ Ủy ban Thương mại Toàn cầu (HCCI) – Hàn Quốc nhằm trao đổi thông tin và thảo luận các hoạt động hợp tác nhằm xúc tiến thương mại đầu tư giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành khu vực Miền Trung với HWASEONG – HÀN QUỐC.

Click view Image