Tổ chức Tập huấn Kỹ năng xây dựng thang bảng lương và chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp

Ngày 26-28/10/2023 tại Đà Nẵng, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Tập huấn Kỹ năng xây dựng thang bảng lương và chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp. Khóa tập huấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp.

Click view Image