Tiếp đoàn: Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ

Sáng ngày 05/11/2021, nhận lời mời của Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ, ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc VCCI Đà Nẵng cùng với cán bộ chủ chốt của VCCI Đà Nẵng đã đến thăm làm việc với Viện. Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Hoàng Hồng Hiệp- Quyền Viện Trưởng đã giới thiệu với VCCI Đà Nẵng về chức năng, nhiệm vụ và kết quả đã đạt được của Viện trong thời gian qua và đề nghị hợp tác với VCCI Đà Nẵng trong xây dựng các báo cáo, chuyên đề trong phát triển DN, kinh tế tại khu vực. Hai bên đã thảo luận và thống nhất xây dựng kế hoạch và cùng phối hợp triển khai một số hoạt động trên cơ sở yêu cầu đặt ra và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và năng lực của mỗi bên.

Click view Image