Tiếp đoàn: Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ

Ngày 25/02/2022, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ do Tiến sĩ Hoàng Hồng Hiệp- Quyền Viện Trưởng đến thăm và làm việc với VCCI Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác nhằm năng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, gắn với thực tế, thực tiễn qua đó góp phần phát triển DN, kinh tế tại khu vực Miền Trung -Tây Nguyên.

Click view Image