Tiếp đoàn Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định

Ngày 17/02/2023, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định đến thăm và làm việc với VCCI Đà Nẵng.

Click view Image