Tiếp đoàn: Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Lãnh đạo khoa Luật, Đại học Kinh tế Đà Nẵng đến thăm và làm việc với VCCI Đà Nẵng trao đổi về cơ hội hợp tác.

Click view Image