Tiếp đoàn: Đại diện Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT)
Sáng ngày 19/10/2021, đại diện Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) đã đến thăm và làm việc cùng với VCCI Đà Nẵng. Tham dự có ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Viễn Thông Đà Nẵng – Trưởng đại diện tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam trên địa bàn TP. Đà Nẵng, ông Lê Xuân Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Khu vực 3 và các trưởng, phó bộ phận chuyên môn có liên quan khác.
Hai bên trao đổi kế hoạch thực hiện thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa VCCI và VNPT về hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuyển đổi số.
Click view Image