Tiếp đoàn: Công ty Tư vấn Chiến lược CT Strategies (CTS)

Ngày 09/8/2022, Công ty Tư vấn Chiến lược CT Strategies (CTS) có trụ sở tại Washington DC, USA đến thăm làm việc với VCCI Đà Nẵng. Dự kiến CTS sẽ thành lập văn phòng tại Đà Nẵng vào tháng 10/2022. CTS có thế mạnh tư vấn các lĩnh vực: cảng biển, hàng không, logistics, khu thương mại tự do (FTZ)…; thương mại xuyên biên giới, hải quan…

Click view Image