Thăm và làm việc với các doanh nghiệp hội viên tại Quảng Nam

Ngày 24/4/2019, Ban lãnh đạo VCCI Đà Nẵng đến thăm và làm việc kiểm tra tình hình thực tế tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam qua đó tìm hiểu nắm bắt tình hình hoạt động, nhà xưởng, công nhân, máy móc, sản xuất ra thành phẩm trong quá trình doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cũng như lắng nghe những ý kiến phản hồi tình hình khó khăn của doanh nghiệp, tìm hiểu doanh nghiệp đang cần hỗ trợ những nội dung gì để từ đó VCCI Đà Nẵng có thể triển khai những hoạt động hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp.

Click view Image