Tập huấn: Phổ biến các quy định về kinh doanh dịch vụ logistics và xúc tiến thương mại kinh doanh dịch vụ logistics

🎉🎉🎉 Sáng ngày 14/12/2023 tại Bình Định, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Sở Công thương Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Phổ biến các quy định về kinh doanh dịch vụ logistics và xúc tiến thương mại kinh doanh dịch vụ logistics, với hơn 60 đại biểu tham dự đến từ các Sở ban ngành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và XNK trên địa bàn tỉnh.

 

 

Click view Image