Tập huấn: “Cập nhật, hướng dẫn tra cứu các quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định thương mại tự do – Hướng dẫn thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu”.

Sáng ngày 24/8/2023 tại Quảng Nam, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Sở Công Thương Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn: “Cập nhật, hướng dẫn tra cứu các quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định thương mại tự do – Hướng dẫn thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu”.

Click view Image