Phiên tư vấn lĩnh vực Thuế – Kế toán trực tuyến

Ngày 09/7/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với Cục thuế Thành phố Đà Nẵng tổ chức Phiên tư vấn lĩnh vực Thuế – Kế toán trực tuyến.

Click view Image