Ngày 4/7/2023 VCCI Đà Nẵng đón tiếp ông Suzukawa Giám đốc điều hành Văn phòng Phát triển đất đai trực thuộc Thành phố Wakayama City (Nhật Bản)

Click view Image