Tiếp đoàn công tác của Cơ quan Phát triến Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) từ USA

Ngày 12/02/2023, Đoàn công tác của Cơ quan Phát triến Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) từ USA đến thăm làm việc với các cơ quan của tỉnh Bình định về Dự án Giải quyết ngập lụt đô tại Bình Định. USAID là nhà tài trợ cho Dự án này, VCCI Đà Nẵng và Quỹ Châu Á là đơn vị quản lý, thực hiện Dự án.

Click view Image