Lớp tập huấn: Nâng cao kỹ năng Đối thoại, đàm phán, thương lượng

Trong khuôn khổ chương trình dự án thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới (NIRF/ILO), ngày 14 -15/11/2018, VCCI Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn: Nâng cao kỹ năng Đối thoại, đàm phán, thương lượng tại nơi làm việc với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam. Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhận thấy được vai trò quan trọng của công tác đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhất là khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, tham gia ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới thì thúc đẩy đối thoại, cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động đóng vai trò vô cùng quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện. Chương trình tập huấn được hướng dẫn bởi thạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy và Lê Đại Ngọc là những chuyên gia về Đối thoại xã hội và đàm phán, thương lượng. Đây là dịp để doanh nghiệp được chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn về quy trình đàm phán, thương lượng thành công và đối thoại tại nơi làm việc. Lớp học diễn ra rất sôi nổi, có nhiều bài tập tình huống, chia sẻ thực tiễn tốt tại doanh nghiệp và trao đổi, tư vấn từ phía giảng viên.

Click view Image