Lớp tập huấn “Incoterms 2020 và Hợp đồng ngoại thương ngày 18/10/2023

Ngày 18/10/2023 tại Đà Nẵng, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Viện Phát triển doanh nghiệp VCCI và Công ty UPS Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Incoterms 2020 và Hợp đồng ngoại thương – Phân tích từ các vụ tranh chấp điển hình và một số lưu ý cho doanh nghiệp khi áp dụng” với sự tham dự của hơn 80 học viên đại diện cho các doanh nghiệp XNK khu vực miền Trung.

 

Click view Image