Lớp tập huấn: Các Biện pháp PVTM trong các FTA- Những điều DN cần biết.

Ngày 28/11/2023 tại Bình Định, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng Bình Định tổ chức lớp tập huấn: Các Biện pháp PVTM trong các FTA- Những điều DN cần biết.

 

Click view Image