Làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp triển khai các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 06/05/2022, VCCI Đà Nẵng làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp triển khai các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Quảng Nam trong những năm tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc.

Click view Image