Khóa tập huấn: “Trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết về chuyển đối số cho Cán bộ công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã’

Khóa tập huấn: “Trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết về chuyển đối số cho CBCC, DN, HTX” ngày 29/11 – 02/12 tại Đắk Nông với 150 đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông – Lê Văn Chiến đến dự và phát biểu khai mạc.

 

Click view Image