Khóa đào tạo trực tuyến: Khung pháp lý về PPP và Tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư

Sáng ngày 05/11/2021, VCCI Đà Nẵng tổ chức Khóa đào tạo trực tuyến: Khung pháp lý về PPP và Tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư. Diễn giả là bà Linh Giang – Chánh Văn phòng PPP, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khóa đào tạo với sự tham gia của hơn 60 đại diện từ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và sở ban ngành như Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính… từ các tỉnh, thành khu vực Miền Trung – Tây nguyên.

Click view Image