Khóa đào tạo Quản trị rủi ro hóa đơn điện tử và thuế giá trị gia tăng ngày 05-06/10/2023

Ngày 05-06/10/2023 tại Tp. Đà Nẵng và Tp. Quy Nhơn, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Khóa đào tạo Quản trị rủi ro hóa đơn điện tử và thuế giá trị gia tăng.

Click view Image