Khóa đào tạo: Nghệ thuật dẫn chương trình và tự tin trong giao tiếp

Ngày 11-12/5/2022, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tổ chức Khóa đào tạo: Nghệ thuật dẫn chương trình và tự tin trong giao tiếp cho hơn 30 CBNV Công ty

 

Click view Image