Khóa đào tạo Incoterms

Ngày 9-10/10/2018 tại Đà Nẵng và 11-12/10/2018 tại Bình Định, VCCI Đà Nẵng đã tổ chức khóa đào tạo: “Sử dụng Incoterms® 2010- Những thay đổi trong dự thảo Incoterms® 2020 và vận dụng vào soạn thảo kiểm tra hợp đồng thương mại quốc tế”. Khóa đào tạo đã thành công với hơn 60 học viên đến từ các doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan liên quan. Với hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo về Incoterms và thương mại quốc tế, giảng viên Tô Bình Minh đã hướng dẫn các học viên những kỹ năng nâng cao trong soạn thảo, kiểm tra hợp đồng thương mại quốc tế để giảm thiểu những tranh chấp và đạt được các hiệu qua kinh doanh cao hơn. Sau khóa học, các học viên đánh giá cao về giảng viên, công tác tổ chức lớp học và đề xuất thường xuyên tổ chức những khóa học về nghiệp vụ ngoại thương, xuất nhập khẩu để các doanh nghiệp có thể cập nhật những xu thế kinh doanh quốc tế và nâng cao kỹ năng cũng như kinh nghiệm.

Click view Image