Khóa đào tạo “Incoterms, đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.

Ngày 12-13/5, VCCI Đà Nẵng tổ chức khoá đào tạo về “Incoterms, đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”.

Click view Image