Khóa đào tạo, bồi dưỡng: Về PCI, DDCI cho lãnh đạo, báo cáo viên, cán bộ các cấp tỉnh Đắk Nông

Ngày 27/9/2022, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về PCI, DDCI cho lãnh đạo, báo cáo viên, cán bộ các cấp tỉnh Đắk Nông. Khóa đào tạo kéo dài trong 2 ngày 27 và 28/9/2022 với hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, báo cáo viên trường chính trị, cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười tham dự, và phát biểu về vai trò của khóa đạo tạo, bồi dưỡng trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian đến.

Click view Image