Khóa đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Hải quan, xuất nhập khẩu

Sáng ngày 17/4/2021 tại Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng phối hợp với Trường Hải quan Việt Nam- Tổng cục Hải quan tổ chức “Khóa đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Hải quan, xuất nhập khẩu”

Click view Image