HT Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi

Sáng ngày 30/5/2019, VCCI Đà Nẵng phối hợp cùng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư tổ chức Hội thảo: “Lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp”. Hiện tại dự thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi đang trong quá trình hoàn thiện với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng để tạo môi trường kinh doanh thuật lợi cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh. Thông qua hội thảo, với hơn 50 đại biểu tham dự đã có nhiều đóng góp ý kiến cho dự thảo luật.

Click view Image