Hội thảo trực tuyến: Phổ biến các điểm mới và Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Sáng ngày 12/11/2021, VCCI Đà Nẵng tổ chức hội thảo trực tuyến: Phổ biến các điểm mới và Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.  Hội thảo với sự tham gia của hơn 60 đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị đến từ các tỉnh, thành khu vực Miền Trung – Tây nguyên.

Click view Image