Hội thảo: Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật hải quan

Ngày 25/11/2023 tại Đà Nẵng, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức hội thảo: Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật hải quan. Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn.

Click view Image