Hội thảo chuyên đề chuyển đổi số “HỆ SINH THÁI SỐ – DOANH NGHIỆP HỒI SINH & PHÁT TRIỂN”

Ngày 29/12/2021, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) đã phối hợp với VNPT Đà Nẵng tổ chức Hội thảo chuyên đề chuyển đổi số “HỆ SINH THÁI SỐ – DOANH NGHIỆP HỒI SINH & PHÁT TRIỂN”

Hội thảo có sự tham dự của Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Đà Nẵng, Lãnh đạo VCCI Đà Nẵng, VNPT Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các hiệp hội và đặc biệt đã thu hút được hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hội thảo đã đem đến bức tranh tổng thể về công cuộc chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp giải đáp được một phần về bài toán số thành công tại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và thích ứng với yêu cầu của bối cảnh mới.

 

Click view Image