Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông năm 2023 và phân tích, đánh giá chỉ số DDCI huyện Kon Plông” ngày 05/10/2023
Ngày 05/10/2023, UBND huyện Kon Plông tổ chức hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông năm 2023 và phân tích, đánh giá chỉ số DDCI huyện Kon Plông”.
Tại hội nghị, ông Hồ Anh Tuân – Phó Giám đốc VCCI miền Trung – Tây Nguyên đã chia sẻ các thông tin về bộ chỉ số DDCI của tỉnh Kon Tum, môi trường kinh doanh của huyện qua chỉ số DDCI Kon Tum 2022, bên cạnh đó đề xuất một số giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh tại huyện.

Click view Image