Dự án Giải quyết ngập lụt đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng và đa thành phần tại Việt Nam tại thành phố Quy Nhơn

Ngày 09/3/2022, VCCI Đà Nẵng đã có cuộc họp với đại diện Quỹ Châu Á (TAF) và chuyên gia quản lý rủi ro thiên tai để khởi động triển khai Dự án Giải quyết ngập lụt đô thị thông qua các sáng kiến cộng đồng và đa thành phần tại Việt Nam tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Click view Image