Đào tạo “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DN TRONG THỜI ĐẠI CMCN 4.0″

Ngày 17/11/2018 tại Bình Định, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn: “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự tập huấn Bình Định có hơn 120 học viên là Lãnh đạo các doanh nghiệp, trưởng, phó phòng, các cán bộ quản lý,… trên địa bàn. Lớp tập huấn được Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng – Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh – Trường Đại học FPT, người có trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, tư vấn đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… cho các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy. Khóa đào tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, điều hành trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 và tăng cường một số kỹ năng phân tích cơ hội, thách thức trong kinh doanh.

Click view Image