Chương trình: Gặp gỡ và Kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp bang Thuringia – CHLB Đức và doanh nghiệp Miền Trung

🎉🎉🎉 Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Bodo Ramelow Thủ hiến bang Thuringia – CHLB Đức và đoàn doanh nghiệp tháp tùng, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức buổi: Gặp gỡ và Kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp bang Thuringia – CHLB Đức và doanh nghiệp Miền Trung

 

Click view Image