Buổi tiếp đoàn Phòng Thương mại và Công Nghiệp thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản (F-CCI)

Ngày 06/11/2023, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Miền Trung – Tây Nguyên đã tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công Nghiệp thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản (F-CCI). Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp hội viên của F-CCI đã trình bày về lĩnh vực hoạt động của công ty mình, cũng như bày tỏ mong muốn được kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên.

Click view Image