Buổi kết nối đoàn doanh nghiệp bang Thurigia, Đức đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO)

🎉🎉🎉 Ngày 08/11/2023, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên đã đưa đoàn doanh nghiệp bang Thurigia, Đức đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Đức bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm, mô hình kinh doanh và có cơ hội tham qua các xưởng lắp ráp ô tô của THACO.

 

Click view Image