Tiếp đoàn Thương vụ Canada
Tiếp theo chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam ngài Shawn Steil (16.11.2022). Sáng ngày 07/02/2023, đoàn Thương vụ Canada đến thăm và làm việc với VCCI Đà Nẵng.
Click view Image