Tọa đàm giữa các doanh nghiệp, hiệp hội với các Trưởng Cơ quan đại diện nhiệm kỳ 2023 – 2026.
🔹🟡 Theo thông lệ hàng năm, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm giữa các Trưởng Cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam tại nước ngoài với các doanh nghiệp, hiệp hội.
Nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho các Đại sứ, Tổng Lãnh sự mới được tiến cử trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để nắm tình hình và từ đó đề xuất phương hướng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình công tác, VCCI và Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Tọa đàm giữa các doanh nghiệp, hiệp hội với các Trưởng CQĐD nhiệm kỳ 2023 – 2026.
🕰 Thời gian: 14h00 – 17h00 thứ tư, ngày 12/4/2023
📍 Địa điểm: Hội trường 1, tầng 7, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
VCCI trân trọng kính mời Quý Hiệp hội, doanh nghiệp / Đơn vị cử đại diện tham dự chương trình nói trên và gửi thông tin đăng ký cho VCCI qua đường link: https://forms.gle/WLvAcaN4m8Hj7jMF6 trước ngày 12/4/2023.
☎️ Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ A. Đức Anh, Ban Quan hệ quốc tế – VCCI, di động: 0902122512, email: anhtd@vcci.com.vn (chương trình dự kiến và danh sách các Trưởng CQĐD đính kèm).
👉Đường link chương trình+ Danh sách đoàn tải về tại đây : https://tinyurl.com/bdedvfhv