TẬP HUẤN: “KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI”
Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức, kỹ năng soạn thảo, xây dựng văn bản; các nguyên tắc, đặc điểm pháp lý và các quy định về nội dung trong văn bản hợp đồng thương mại, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bình Định tổ chức tập huấn với chủ đề: “KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI”
1. Thời gian: 8h00, ngày 3/10/2023 (thứ 3)
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hoàng Yến – Số 05 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
3.  Miễn phí tham dự
4. Nội dung chương trình: tại đây
5.  Link đăng ký: tại đây
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 01/10/2023.
*** Chi tiết vui lòng liên hệ: Anh Thượng – ĐT: 0987.267.383