Sự kiện: Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN – ABA năm 2023
Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) là sự kiện quốc tế uy tín được tổ chức thường niên bởi Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) từ năm 2007. Qua 13 năm triển khai, Giải thưởng đã và đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khẳng định lại vị thế so với các doanh nghiệp trong ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, nâng tầm thương hiệu trong khu vực ASEAN trên bình diện toàn cầu.
Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2023 là một sự kiện uy tín cấp quốc tế nhằm công nhận các doanh nghiệp và cá nhân thúc đẩy tăng trưởng thông qua các giải pháp sáng tạo, cũng như ưu tiên tính bền vững.
Trân trọng kính mời các anh chị doanh nghiệp đăng ký tham dự (miễn phí) trước ngày 21/7/2023 tại đường link : Tại đây