Hội thảo “Tăng cường thu gom, tái chế rác thải nhựa nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”
Ngày 22/6/2022, tại thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) và PepsiCo Vietnam tổ chức hội thảo:

“TĂNG CƯỜNG THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA NHẰM THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN TẠI VIỆT NAM”

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và thảo luận các giải pháp thu hồi, tái chế, xử lý bao bì nhựa cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều bao bì hay các doanh nghiệp trong ngành bao bì, giúp các doanh nghiệp chuẩn bị các phương án và giải pháp để tuân thủ các yêu cầu mới của Luật Môi trường.
Hội thảo sẽ có sự tham gia của đại diện Bộ TNMT, VCCI, Urenco, các doanh nghiệp sản xuất, hoặc sử dụng nhiều bao bì, các chuyên gia, các tổ chức xã hội quan tâm đến lĩnh vực này và các cơ quan báo chí.
Đậy là một sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa” được tài trợ bởi Quỹ PepsiCo (PepsiCo Foundation) thông qua Tổ chức Give2Asia, do Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với các đối tác tại Việt Nam thực hiện từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ms. Phạm Thị Hải Yến, Điều phối chương trình khu vực miền Trung – CED

Điện thoại: 0903120385
Email: yenpt@ced.edu.vn