Hội thảo Chuyển đổi số, tự động hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế số và Chương trình Biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Awards.

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) tổ chức thường niên “Hội thảo Chuyển đổi số, tự động hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế số” và Chương trình “Biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Industrie 4.0 Awards”.

Hội thảo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp, phát triển kinh tế số. Giúp cho các tổ chức/ doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh. Liên kết, kết nối được cộng đồng các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiêp, cùng hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế số, đạt được thành tích cao.

Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự chương trình hội thảo./.

➤ Thời gian: 8:00-12:00 ngày 07/4/2023

➤ Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 Quang Trung, TP. Đà Nẵng

➤ Đăng ký: tại đây

💕 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Tổ chức Chương trình

ĐT: 0931111199; 0913060685;

Email: i4.0award@gmail.com.