Diễn đàn: “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số”

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

 

Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã quan tâm và chú trọng đến việc thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đã ban hành những chủ trương, chính sách quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đối số.
Để góp phần thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt ngày 03/06/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức Diễn đàn “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số“, Diễn đàn là cơ hội để các bộ, ban ngành, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng chia sẻ, trao đổi và thảo luận về thực trạng xu hướng, cơ hội, các chính sách và các công cụ, giải pháp để tiến hành chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tin về diễn đàn:

  • + Thời gian: 8h00 ngày 09/11/2022
  • + Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.

+ Hình thức: trực tiếp và trực tuyến

+ Nội dung chương trình: https://u.vccidanang.vn/oUBVKm