Diễn đàn mở rộng hợp tác đầu tư ICT Hàn Quốc – Việt Nam Khu vực Miền Trung
Theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, VCCI Miền Trung – Tây Nguyên trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp thông tin chương trình: “Diễn đàn mở rộng hợp tác đầu tư ICT Hàn Quốc – Việt Nam Khu vực Miền Trung”
-Thời gian: Ngày 10/6/2024 (9:00 – 12:00)
-Nội dung chương trình: Tại đây
 Để đăng ký tham dự, xin vui lòng liên hệ BTC: danang@mofa.go.kr or 0236-3566-100(ext.302)