Sửa đổi Luật Đất đai phải giảm được khiếu kiện

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dẫn chứng gần 70% đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, các vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đất đai. Do đó, sắp tới việc sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai phải giảm được những yếu tố đó. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Minh Quân

Ngày 20.2, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đến tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược đặc biệt, quyết định sự thành bại của cách mạnh và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những thời điểm khó khăn nhất, tinh thần đại đoàn kết lại được khơi dậy, phát huy và có những đóng góp to lớn.

“Vì có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta mới làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, mới có chiến thắng Điện Biên Phủ, mới đánh đuổi được 2 đế quốc hùng mạnh, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới. Gần đây nhất, cũng nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta vượt qua dịch bệnh” – Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phân tích.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là việc lâu dài, thường xuyên và có ý nghĩa chiến lược. Trong từng thời kỳ, từng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, chúng ta cần nhấn mạnh, đề cao vấn đề gì để lấy đó làm trung tâm đoàn kết toàn dân.

“Độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của dân tộc; phát huy tinh thần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao năm 2045 là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân người Việt Nam trong và ngoài nước”- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Toàn cảnh hội thảo Ảnh: Minh Quân

Theo Thường trực Ban Bí thư, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó khẳng định một nguyên tắc Đảng ta ngoài lợi ích nhân dân thì không còn lợi ích nào khác.

Dẫn chứng cụ thể, ông Võ Văn Thưởng cho biết công tác quản lý đất đai từ trước đến nay đã đạt được nhiều thành công, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế.

“Gần 70% đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, các vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ cũng liên quan đất đai. Do đó, trong lần sửa đổi, bổ sung này, ít nhất về mặt chính trị, việc sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai phải giảm được những yếu tố đó. Phải làm sao mọi chủ trương, đường lối quyết sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lòng dân” – Thường trực Ban Bí thư nói.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị tập trung xây dựng tổ chức mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị của Đảng ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, để xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, tránh thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội.

Theo Báo Lao Động