Dự thảo quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 18/03/2023, VCCI Đà Nẵng nhận được Công văn số 319/SCT-KTAT ngày 07/03/2024 của Sở Công thương tỉnh Gia Lai về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (viết tắt là Dự thảo).

VCCI Đà Nẵng đề nghị quý Doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến với Quy chế trên.

Trân trọng!

1. Dự thảo Quy chế

*** Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phòng Pháp chế – VCCI Đà Nẵng (Điện thoại: 02363. 835654)