Có bắt buộc đáp ứng các điều kiện của vị trí đảm nhiệm?

Ông Nguyễn Văn Tuấn có chứng chỉ hành nghề Kỹ thuật viên xét nghiệm năm 2015 (bằng cao đẳng kỹ thuật y học). Ông hành nghề trong một phòng khám đa khoa tư nhân từ năm 2015 đến nay. Năm 2019, ông học liên thông lên cử nhân kỹ thuật Y học.

Ông Tuấn chuyển đổi chứng chỉ hành nghề ngày 4/11/2022, phạm vi hoạt động chuyên môn là chuyên khoa Xét nghiệm. Vậy, trường hợp của ông Tuấn có đủ điều kiện để chịu trách nhiệm chuyên môn khoa Xét nghiệm (trưởng khoa Xét nghiệm) không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc xác định một người hành nghề có được đảm nhiệm vị trí công việc nào phải căn cứ vào quy định của pháp luật, theo đó nếu pháp luật có quy định về điều kiện của một vị trí công việc thì để đảm nhiệm công việc đó người hành nghề bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật đã quy định.

Theo Báo Chính Phủ